Ismael Ortín

COMUNITAT VALENCIANA - CEFIRE - Educació

Assessor del CEFIRE

Compromesos amb l’Ismael i la seva voluntat de fer que els nens aprenguin el funcionament de la tecnologia que els envolta, ensenyant-los a fer-la ells mateixos, per despertar-los la il·lusió i la passió per la ciència. Com ell, moltes persones treballen perquè més de 92.950 infants de la Comunitat Valenciana complementin la seva educació, descobreixin en l’etapa escolar les curiositats de la ciència i la vulguin convertir en la seva futura vocació.

No és tan sols un compromís amb l’Ismael, sinó amb totes les persones i entitats socials que, com el CEFIRE, col·laboren amb el programa EduCaixa de l’Obra Social ”la Caixa”, que contribueix mitjançant l’impuls d’una educació de qualitat a fer que la societat del futur sigui més justa.

El CEFIRE és la xarxa de Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. Els centres especialitzats dels CEFIRE tenen com a finalitat assessorar, organitzar i gestionar la formació, la innovació i els recursos educatius del professorat dels ensenyaments no universitaris.

Comprometidos