Marta Rutia

CATALUNYA - Fundació Talita - Educació

Gerent de la Fundació Talita

Compromesos amb la Marta, que amb el seu esforç fa que molts infants i joves amb discapacitat i necessitats educatives especials puguin créixer amb les mateixes oportunitats que la resta. Com ella i la fundació que dirigeix, hi ha més de 860 projectes que, amb els ajuts de l’Obra Social ”la Caixa”, poden contribuir a fer més fàcil la realitat de milers de persones a Catalunya. Perquè no tan sols és un compromís amb la Fundació Talita, sinó amb totes les entitats socials de Catalunya que amb la seva feina fan que siguin les persones, i no les circumstàncies, qui decideixi el seu futur.

La Fundació Talita és una entitat que dona suport a infants i joves amb discapacitat i necessitats educatives especials mitjançant la formació a mestres i professionals, com també l’acompanyament a les famílies, per fer que tots els nens creixin amb les mateixes oportunitats de ser nens.

 

Comprometidos